Legislatie

ACORD-COLECTIV-PRIVIND-RAPORTURILE-DE-SERVICIU-ALE-POLITISTILOR, MAI,-din-05-mai-2022

LEGISLATIE

oug105/2001

Conventia de Aplicare a Acordului Schengen

Directiva 2002/58 CE a Parlamentului European și a Consiliului

Directiva 2004/38 CE a Parlamentului

hg95/2006

L248/2005

L360/2002

L544/2001

Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

L677/2001

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002

oug27/2002

oug102/2005

oug104/2001

oug105/2001

principii ce rezida din jurisprudenta CEDO

regulamentul UE 2017/458

Ordin 140_resurse umane unitati politie

anexe la ordinul 140

ordin577 din 2008

hg-1578-2002-privind-conditiile-in-baza-carora-politistul-are-dreptul-la-concedii-de-odihna-concedii-de-studii-si-invoiri-platite-etc

Legea-nr.-62-din-2011-a-dialogului-social

Legea-168-din-1999-privind-soluţionarea-conflictelor-de-

Ordinul nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

regulamentul cadru privind punctionarea comisiilor de dialg social

Legea-nr.-1-din-2016-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-dialogului-social-nr.-62-din-2011

Ordinul-nr.-107-din-2017-privind-asistenta-juridica-în-MAI-si-în-unitatile-institutiile-si-structurile-din-subordinea-acestuia-

Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Directiei-medicale-din-14.12.2016

Ordinul-nr.-163-din-2014-pentru-modificarea-si-completarea-OMAI-nr.-298-din-2011-privind-procedura-si-cazurile-de-modificare-si-sau-suspendare-a-raporturilor-de-serviciu-ale-politistilor

Ordinul nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi întrun grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

H.G. 490/2006 pentru modificarea anexei la HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

Instructiuni-nr.-114-din-2013-Instructiunile-nr.-114-din-2013-privind-raspunderea-materiala-a-personalului-pentru-pagubele-produse-Ministerului-Afacerilor-Interne

Hotarâre-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-privind-drepturile-de-transport-ale-politistilor-elevilor-si-studentilor-din-institutiile-de-învatamânt-pentru-formarea-politistilor1

Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

norme-metodologice-privind-decontare-transport

Ordin-nr.-187-din-2012-Ordin-privind-parcurgerea-procedurilor-de-transparenţă-decizională-în-Ministerul-Administraţiei-şi-Internelor

Procedura interna de solutionare a petitiilor si sesizarilor

Ordin nr. 298/2011 privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

Ordin nr. 118/2011 privind organizarea si executarea controalelor in Ministerul Administratiei si Internelor

Lege nr. 202 din 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati@

conventie-nr-87-din-1948-privind-libertatea-sindicala-si-apararea-dreptului-sindical

conventie-nr-98-din-1949-privind-aplicarea-principiilor-dreptului-de-organizare-si-negociere-colectiva

conventie-pentru-apararea-drepturilor-omului-si-a-libertatilor-fundamentale

declaratia-universala-a-drepturilor-omului

carta-sociala-europeana

conventie-nr-29-din-1930-privind-munca-fortata-sau-obligatorie

Sari la bara de unelte