Contact

În această pagină se găsesc adresa de contact, adresa de mail, componenta Biroului Executiv Central

Presedinte SNPF ZLATE FLORIN LAURENTIU
25

VICEPRESEDINTE SNPF

RADU CRISTIAN DAN

 0747510537

VICEPRESEDINTE SNPF 

ROMUALD MELAN

0766109473

VICEPRESEDINTE SNPF

POP CĂLIN 

0742976945

TREZORIER SNPF

SCÎNTEIE ȘTEFAN

0757106593

SCINTEIE

SECRETAR SNPF 

NEAMȚU AMALIA

TEL . 0756403071

placeholder