Avem onoarea să vă raportăm-abuzurile voastre… nu le mai suportăm!!!

S.N.P.F. anunţă oficial demararea de proteste la Iaşi, care vor începe cu data de 19.01.2018.

Din cauza problemelor identificate în rândul poliţiştilor de frontieră, S.N.P.F. a depus  până în prezent la aparatul central al I.T.P.F. Iaşi, către conducerea acestuia, petiţii prin care se aduc la cunoştinţă situaţiile care se întâlnesc în teritoriu, dar răspunsurile primite la acestea au fost concepute ca „documente nedestinate publicităţii”. Deoarece nu am fost chemaţi la dialog pentru discutarea celor aduse la cunoştinţă şi nu am întâmpinat dispunere la discuţii asupra problemelor poliţiştilor de frontieră, S.N.P.F. este nevoit să recurgă la alte măsuri legale, pregătiri de proteste pentru a-şi face auzită dorinţa de remediere a problemelor din rândul poliţiştilor de frontieră, fiind anunţate cu acest prilej organele competente, primăria Iaşi şi Jandarmeria.

Mai jos vă prezentăm o sinteză a celor solicitate de noi- S.N.P.F., urmate de răspunsurile primite:

  • Revendicare:  „dorim să primim răspunsuri clare şi neclasificate la petiţiile noastre, în termenul legal prevăzut de lege pentru acestea”

Răspuns:  I.T.P.F. Iaşi ne transmite faptul că nu are cunoştinţă la ce facem referire, deşi toate răspunsurile primite la petiţiile noastre au fost clasificate „nedestinat publicităţii” , inclusiv la adresele întocmite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii,

Pe această cale, S.N.P.F.  transmite faptul că va lupta şi va protesta până ce instituţiile statului vor invaţa să respecte legea şi Constituţia României.

  • Revendicare: „ solicităm transparenţă la ocuparea locurilor vacante şi la promovarea pe funcţii superioare în cadrul I.T.P.F. Iaşi deoarece am constat faptul că nu s-a ocupat nici o funcţie vacantă prin concurs în ultimele trei luni. Sub acest aspect, vă solicităm să ne comunicaţi pentru fiecare persoana mutată în cadrul I.T.P.F. Iaşi modalitatea de identificare, principiile şi condiţiile aplicate la identificarea şi numirea persoanei pe funcţia vacantă. De asemenea, dorim să ne transmiteţi cu această ocazie calificările indispensabile persoanelor identificate, în detrimentul altor politişti de frontieră pasibili de a ocupa funcţiile vacante prin interviu, în urma scoaterii la concurs sau a puplicităţii locurilor vacante”

Răspuns: I.T.P.F. Iaşi ne transmite un răspuns neprofesionalist, exemplificat prin faptul că locurile vacante sunt clasificate şi că nu ne poate pune la dispoziţie numele persoanelor care au ocupat locurile vacante prin identificare, deoarece nu are acordul acestor persoane.

Vrem să reamintim faptul că posturile scoase la concurs până nu demult erau publice şi nu erau clasificate! De asemenea, considerăm că este mică probabilitatea ca toţi participanţii la un concurs de avasare în funcţie sau de ocupare a unei altei funcţii să-şi fi dat acordul pentru publicarea numelui pe un tabel cu clasamentul final. Considerăm aberant răspunsul primit şi credem că se încearcă acoperirea Pilelor, Cunoştinţelor şi Relaţiilor (P.C.R.) de către I.T.P.F. Iaşi sau de cei direct implicaţi în astfel de situaţii. Totodată, dorim tragerea la răspundere pentru aceste acte sfidătoare de a nu oferi posibilitatea tuturor poliţiştilor de frontieră în vederea avansării în funcţie sau schimbării specificului locului de muncă.

  • Revendicare: „solicităm elaborarea unor instrucţiuni propii S.S.M., în special pentru personalul din operativ, aşa cum prevede Legea 319/2006, HG. 1425/2006, OMAI 32/2014, HG. 1.091/2006 şi procedurile de sistem al IGPF cu nr. 383/2014, 384/2014, 385/2014, 386/2014, 387/2014, 387/2014, 388/2014, 389/2014 prin care să fie menţionate aspecte cu privire la: perioadele de refacere termică şi fizică, indiferent de anotimp; modul de organizare a locurilor pentru servitul mesei din timpul misiunii specifice poliţiştilor de frontieră; organizarea activităţii de alimentare cu apă potabilă pe locul de serviciu a lucrătorilor, cât şi accesul la toaleta măcar o data la 12h; modul de ajustare al misiunilor în funcţie de echipamentul de protecţie acordat”

Răspuns:  I.T.P.F. Iaşi transmite faptul că există instrucţiuni SSM pentru anul 2017.

Se pare că I.T.P.F.  Iaşi  nu a înţeles iarăşi solicitarea noastră sau nu doreşte formularea unui răspuns obiectiv, pentru a ne afla în imposibilitatea aprofundării subiectului. Cu acest prilej, dorim să le transmitem rugămintea de a reciti revendicarea noastră cu privire la SSM 2017, deoarece lucrătorii operativi de la frontiera verde care lucreaza in aer liber nu sunt protejaţi în mod real.

Aducem la cunoştinţă pe această cale faptul că S.N.P.F. a solicitat asigurarea apei potabile pe locul de serviciu. dar I.T.P.F. Iaşi ne transmite, fără a avea tangenţă cu cele solicitate, faptul că sectoarele sunt alimentate cu apă potabilă, mai puţin S.P.F. Folteşti. Ne rezervăm dreptul de a concluziona faptul că răspunsul primit a fost formulat de nişte persoane care nu cunosc misiunea în aer liber; astfel, le trasmitem să capete curaj, să spargă globul de sticlă în care s-au închis şi să-şi rezerve din timpul preţios câteva minute şi pentru  problemele poliţiştilor din operativ.

Un alt răspuns halucinant primit la una din solicitările S.N.P.F. este cel cu privire la identificarea unei soluţii la o problemă reală: asigurarea accesului la toalete a poliţiştilor de frontieră pe timpul executării misiunii la frontiera verde. I.T.P.F. Iaşi ne-a transmis faptul că sectoarele din subordine au toaletă în cadrul perimetrului, dar legislaţia nu prevede de câte ori trebuie să fie adus personalul dintr-o tură de serviciu la toaletă, iar pe cale de consecinţă I.T.P.F. Iaşi, prin conducerea sectoarelor, a hotărât tacit să nu-i mai ducă deloc.

Cu privire la solicitarea S.N.P.F. de a asigura locuri şi spaţii decente pentru servitul mesei, I.T.P.F. Iaşi  răspunde cu aceeaşi nepăsare şi nonşalanţă, exemplificat prin faptul că s-a transmis şefilor de structură să asigure masa în locurile de refacere, cu toate că acestea sunt de cele mai multe ori , neîncălzite sau inexistente. Politiştii de frontieră sunt nevoiţi să servească masa de cele mai multe ori la stâlpul de frontieră, în aer liber şi în picioare sau prin autospeciale neîncălzite din cauza lipsei carburantului ori prin locuri insalubre, pe unde mişună şoareci sau şobolani.

Trasmitem pe această cale faptul că S.N.P.F. nu va renunţa, va lupta, va formula petiţii până se va respecta legea, va recurge la proteste până ce instituţiile statului vor înţelege că poliţiştii de frontieră nu sunt piesele de schimb ale instituţiei! De asemenea, S.N.P.F. va reaminti mereu faptul că instrucţiunile SSM sunt foarte importante şi vitale pentru personalul care lucrează în aer liber şi nu numai; dorim să preîntâmpinăm accidentele de muncă sau urmările care pot fi prevenite prin existenţa acestora..

  • Revendicare: „solicităm interzicerea emiterilor dispoziţiilor verbale, deoarece avem cunoştinţă cu privire la practicarea acesteia în cadrul structurilor din subordinea I.T.P.F. Iaşi”

Răspuns: Am concluzionat din răspunsul primit faptul că I.T.P.F. Iaşi  nu înţelege  sau nu doreşte să înţeleagă la ce facem trimitere şi ne solicită să exemplificăm cazuri concrete de dispoziţii verbale abuzive. Astfel, considerăm că I.T.P.F. Iaşi acceptă tacit abuzurile verbale şi dispoziţiile verbale care se emit la structurile din subordine.

Aducem la cunoştinţă pe această cale faptul că S.N.P.F. a citat în discuţii exemple de dispoziţii verbale; s-a ajuns la cercetare pentru abatere disciplinară a unui poliţist de frontieră care a executat doar o dispoziţie verbală, emitentul- şeful acestuia- neputând fi tras la răspundere, deoarece dispoziţiile verbale nu apar menţionate în vreun registru.

S.N.P.F. va protesta până ce instituţiile statului se vor sesiza şi vor interzice cu desăvârşire emiterea de dispoziţii verbale şi executarea acestora.

Ca o paranteză la aspectele mai sus menţionate, prin curtea I.T.P.F. Iaşi întâlnim funcţii de conducere, care cu aroganţă şi un tupeu ieşit din comun, au afirmat: „Ce mai vor, mă şi ăştia? Ce să le facem? Vor să-i aşezăm la masă cu noi? Vor să-i luăm noi acasă şi să-i încălzim? Ce vor? Ce nu le ajunge?” Dorim să le trasmitem pe această cale  faptul că ar trebui să le fie ruşine să afirme asemenea lucruri despre colegii lor din operativ, de la frontiera verde, deoarece poliţiştii de frontieră de acolo nu au nici toalete, nici birouri încălzite, nici salarii de merit neîntrerupte, nici loc cald şi igienic de servit masa!  „Âia” stau în frig, în ploaie, în vânt şi ninsoare, mănâncă de cele mai multe ori vreo două sendvişuri în 12 ore de misiune şi beau apă din peturi cărate în rucsacul din spate!!

S.N.P.F. va milita împotriva nesimţirii dintre colegi, dintre şefi şi subalterni!

Întrucât ne-am săturat să ne vedem colegii umiliţi de forţe oculte, care-şi urmăresc doar interesul personal, lovind în permanenţă în lucrătorii din operativ fără a se gandi la consecinţe, solicităm abrogarea paragrafului prevăzut în Concepţia I.G.P.F. , Anexa 19, astfel:  la anumite perioade de timp, de regulă semestrial se face rotirea poliţiştilor de frontieră între turele de serviciu, prin grija şefilor de structuri.  Sub acest aspect, considerăm că trebuie avută în vedere situaţia familiară a fiecărui poliţist de frontieră, deoarece cei implicaţi în această rotire periodică nejustificată nu îşi pot planifica viaţa personală sau evenimentele din familie.

Totodată, prin această activitate de rotire semestrială în cadrul turelor de serviciu a politiştilor de frontieră se creează şi o situaţie neplăcută:  probabilitatea de a fi planificat de serviciu în aceleaşi zile (ex.: poliţistul de frontieră X, în anul 2016- planificat în serviciu la data de 25.12.2016, în urma rotirii turelor, are probabilitatea de a fi planificat în aceeaşi zi, afectând astfel prezenta sa în familie, de sărbători, în doi ani consecutivi). Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că poliţiştii de frontieră încadraţi la ture serviciu nu sunt singurii lucrători ai unei instituţii; cu toate că munca acestora este grea, ei resimt blamarea, învinovăţirea de indicatorii nepotriviţi în situaţii şi hărţuirea de către superiori la locul de muncă.

Nu în ultimul rând S.N.P.F. va protesta – împotriva aplicării OUG nr. 82/2017, care va afecta salariile de la  1 ianuarie 2018,

– pentru aplicarea și în 2018 a majorării de 40% pentru continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, care a fost legiferată prin Legea 115/2017 de aprobare a OUG 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, pusă în executare prin emiterea Ordinului MAI 78/2017

– pentru emiterea unui ordin pentru aplicarea art.32 alin.1 din L.360/2002

 

 

Biroul Executiv Central

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Sari la bara de unelte